Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

CIS Controls gap-analyse:

weet waar je staat als het gaat om informatiebeveiliging

In de afgelopen jaren is het aantal beveiligingsincidenten met 400 procent toegenomen. Niet zo gek. Organisaties werken nauw samen met leveranciers, implementeren slimme apparaten en sensoren, en hebben te maken met gevoelige persoonsgegevens. Hieruit vloeien weer risico’s voort op het gebied van digitale beveiliging. Weet u trouwens hoe kwetsbaar uw organisatie op dit moment is voor ransomware, malware, of hacks? Het is goed om regelmatig te polsen wat de securityrisico’s zijn voor uw organisatie, zeker omdat een IT-omgeving regelmatig verandert. Het CIS Control Framework, inclusief gap-analyse, biedt hiervoor een pragmatische aanpak.

 

Wat is het CIS Controls Framework?

CIS staat voor Center for Internet Security, een non-profit organisatie die verschillende controls heeft opgesteld voor het beveiligen van IT-systemen en data. Dit zijn praktische maatregelen om informatiebeveiliging op een optimale manier in te voeren én te borgen. Deze 18 CIS Controls (en 170 subcontrols) zijn uitgegroeid tot een internationale standaard. Verder zijn er drie implementatiegroepen te onderscheiden, gebaseerd op het risicoprofiel van een organisatie en de beschikbare resources:

  • IG1 – minimale standaard van cybersecurity, 56 essentiële maatregelen (subcontrols).
  • IG2 – bouwt verder op de controls uit IG1.
  • IG3 – complete set aan maatregelen.

Een bank heeft bijvoorbeeld een ander risicoprofiel en behoort daardoor tot een andere implementatiegroep dan een retailer of mkb-bedrijf. Het CIS Controls Framework is een praktische methodiek om betaalbaar en in relatief korte periode de risico’s voor een organisatie te ontdekken en de juiste maatregelen te treffen.

 
Baboelal Prewien on white

Meer weten?
Bel met Prewien Baboelal
+31 (0) 655 784 683

Gap-analyse om informatiebeveiligingsrisico’s te ontdekken

Het kan lastig zijn om zelf aan de slag te gaan met het CIS Controls Framework. Voldoet u nu wel of niet aan de vereisten van een control? Het framework is redelijk zwart-wit. Als u niet 100% scoort op bijvoorbeeld de control ‘data protection’ of ‘account (user) management’, dan voldoet u niet aan die maatregel. Bovendien is het goed om een onafhankelijke evaluatie te doen, zodat u een objectieve blik krijgt van de huidige risico’s voor uw organisatie.

Als we voor onze klanten aan de slag gaan met een analyse van hun digitale beveiliging, dan starten we met een gap-analyse. We inventariseren werkprocessen, de technologieën die binnen een organisatie worden gebruikt, en onderzoeken hoe het ervoor staat met de security awareness van medewerkers. Afhankelijk van de implementatiegroep (IG1, IG2, of IG3) bekijken we de onderdelen die het belangrijkst zijn om het minimale beveiligingsniveau van die implementatiegroep te behalen. Na deze gap-analyse is het duidelijk waar zich de risico’s bevinden, wat de veiligheidseisen zijn en wat er nog moet gebeuren om aan die eisen te voldoen.

Onze aanpak CIS Controls Gap-analyse

Aandachtspunten voor een goede basis van cybersecurity richten zich onder andere op het tijdig patchen van software, het trainen van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, het maken van back-ups, het toewijzen van de juiste rollen en rechten, en het versleutelen van gevoelige informatie. Wat er precies nodig is voor uw organisatie en wat de status is van deze beveiligingsmaatregelen, ontdekken we met de gap-analyse. Die ziet er als volgt uit:

  1. Kick-off. We bespreken wat een gap-analyse precies inhoudt, inclusief de scope en het doel ervan. Ook bepalen we tot welke implementatiegroep uw organisatie behoort om de juiste controls mee te nemen in onze analyse.
  2. Inventarisatie. We gaan in gesprek met verschillende betrokkenen, zoals medewerkers die verantwoordelijk zijn voor HR, IT, finance en legal, om relevante informatie op te halen.
  3. Rapportage. U krijgt een helder overzicht van de huidige en gewenste situatie, welke risico’s er bestaan en hoe u die het beste kunt beperken. Hierbij geven we aan welke risico’s de hoogste prioriteit hebben, zodat u direct maatregelen kunt toepassen. U ontvangt van ons een rapportage en een mondelinge toelichting op onze bevindingen.

Vaak trekken we de gap-analyse breder dan alleen de technologieën, waarop het CIS Control Framework is gericht. We kijken ook naar de factoren mens, proces en beleid, nemen het Capability Maturity Model (CMM) als benchmark en beschouwen de resultaten eveneens vanuit het NIST-framework. Zo ontstaat er een volledig beeld in hoeverre u in control kunt komen wat betreft uw weerbaarheid op cybersecurityvlak. Verder is het mogelijk om een prioriteitenroadmap op te stellen waarmee u reële en concrete handvatten krijgt om dit gefaseerd en gebudgetteerd te realiseren.

CIS Controls gap-analyse voor informatiebeveiliging

Of u nu het CIS Controls Framework gebruikt of een andere methodiek: het is belangrijk dat u regelmatig checkt hoe het ervoor staat met uw digitale beveiliging. Het doel is natuurlijk dat u zo veilig mogelijk wilt werken en uw informatie wilt beschermen tegen onbevoegden. Maar daarvoor moet u wel eerst weten waar voor úw organisatie de risico’s zitten. En dat ontdekt u met de gap-analyse.

Vervolgens is het natuurlijk belangrijk om de digitale beveiliging van uw organisatie te borgen en de juiste maatregelen te implementeren. Bij Fortezza hebben we niet alleen cyberspecialisten die uw huidige situatie grondig kunnen analyseren, maar die ook direct actie kunnen ondernemen om uw beveiligingsniveau te verbeteren. Zo pakt u direct de kwetsbaarheden aan en bouwt u aan een veilige organisatie en IT-infrastructuur.

Aan de slag met het ontdekken van digitale kwetsbaarheden voor uw organisatie? We helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op met: [NAAM en CONTACTGEGEVENS].

 

Andere cybersecuritydiensten

U ziet het: we leveren uiteenlopende diensten om uw digitale beveiliging op orde te krijgen en te houden. U kunt ons benaderen voor:

  • Cybersecurity Consultancy: Alle werkzaamheden die komen kijken bij een analyse, het opstellen van een plan, het treffen van de juiste maatregelen én het monitoren van de ICT-omgeving kunnen nogal overweldigend zijn. 
  • Managed Cybersecuritydiensten: efficiënt en veilig samenwerken in Microsoft 365, het toewijzen van de juiste rollen en rechten, en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen zoals MFA, het 24/7 monitoren om eventuele kwetsbaarheden tijdig te ontdekken. Gelukkig kunt u het hele spectrum rondom digitale beveiliging met een gerust hart toevertrouwen aan onze securityspecialisten.  
 

Aan de slag met cybersecurity

U kunt bouwen op ons onafhankelijke advies en onze consultancydiensten en met een gerust hart (een deel van) uw digitale beveiliging aan ons overlaten. Heeft u vragen over wat onze securityspecialisten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op.