Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Het cruciale belang

van een Incident Response Plan

In een tijd waarin digitale infrastructuur een essentieel onderdeel vormt van bijna elk aspect van onze samenleving en bedrijfsleven, wordt de dreiging van cyberaanvallen steeds reëler. Organisaties wereldwijd worden geconfronteerd met de harde realiteit dat het niet langer een kwestie is van “als”, maar eerder “wanneer” ze worden getroffen door een cyberincident. In een dergelijk scenario kan een goed doordacht Incident Response Plan het verschil maken tussen een snel herstel en aanzienlijke schade. 

Een Incident Response Plan is een gedetailleerd document dat de procedures en richtlijnen bevat die moeten worden gevolgd wanneer een cybersecurity-incident zich voordoet. Het is een strategische blauwdruk die organisaties helpt om georganiseerd, kalm en doeltreffend te reageren op noodsituaties die hun digitale activa bedreigen.  

Voorkomen van cruciale beslissingen onder druk

Een van de meest kritieke aspecten van een Incident Response Plan is het vermogen om cruciale beslissingen te nemen wanneer de druk en nood het hoogst zijn. Stel je voor dat een organisatie wordt geconfronteerd met een ransomware-aanval, waarbij hackers toegang hebben gekregen tot belangrijke systemen, de gegevens hebben versleuteld en dreigen gegevens te verkopen, tenzij er losgeld wordt betaald. In een dergelijke crisis is het van vitaal belang dat er al vooraf is nagedacht over het wel of niet betalen van losgeld.  

Zoals onze Business Unit Manager Security, opmerkt: “Het betalen van losgeld is een delicate kwestie die niet lichtvaardig moet worden genomen. Een goed Incident Response Plan omvat een duidelijk protocol voor het evalueren van de situatie, de risico’s en de mogelijke gevolgen van het betalen van losgeld. Dit stelt organisaties in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, zelfs onder immense druk.” 

Betrouwbaarheid van back-ups en beschikbaarheid van sleutelpersonen

Een ander cruciaal aspect van een Incident Response Plan is de garantie dat back-ups betrouwbaar zijn en dat sleutelpersonen bereikbaar zijn in tijden van crisis. Een organisatie kan worden geconfronteerd met een scenario waarin herstel van gegevens van back-ups de enige oplossing is om de impact van een aanval te minimaliseren. 

Hierin willen wij het belang van voorbereiding benadrukken: “Een goed Incident Response Plan werkt alleen als de back-up regelmatig gecontroleerd en getest wordt om ervoor te zorgen dat deze back-ups daadwerkelijk bruikbaar zijn. Bovendien moet het plan duidelijk aangeven wie de sleutelpersonen zijn die moeten worden gecontacteerd en hoe ze te bereiken zijn, zelfs buiten reguliere kantooruren.” 

Het belang van specifieke kennis

Een effectieve respons op een cyberincident vereist vaak specifieke kennis en expertise op het gebied van cybersecurity. Dit kan variëren van het identificeren van de bron van de aanval tot het implementeren van technische oplossingen om verdere schade te voorkomen. 

Een goed Incident Response Plan moet voorzien in de beschikbaarheid van specifieke kennis en expertise die nodig is om te reageren op verschillende soorten cyberaanvallen. Dit kan inhouden dat er contact wordt opgenomen met externe experts of het inschakelen van interne teams die zijn getraind om snel en effectief te handelen. 

Hieronder tref je enkele belangrijke onderdelen die besproken moeten worden om adequaat te kunnen reageren op bijvoorbeeld ransomware: 

Voorbereiding en detectie:

  1. Vroegtijdige detectie: Hoe zorgt de organisatie ervoor dat een aanval zo snel mogelijk wordt opgemerkt? Dit omvat monitoring, dreigingsinformatie en het identificeren van verdachte activiteiten. 
  2. Data-exfiltratie: Hoe wordt voorkomen dat gevoelige gegevens worden gestolen en naar externe servers worden verzonden? 
  3. Back-ups: Een goede back-up, getest en geverifieerd op integriteit, is essentieel. Een volledige systeemhersteltest geeft realistische hersteltijden weer. 

Respons tijdens een aanval:

  1. Containment: Hoe wordt de verspreiding van ransomware gestopt? Welke systemen moeten worden geïsoleerd? 
  2. Vulnerability patching: Hoe worden kwetsbaarheden die zijn misbruikt, gerepareerd? 
  3. Malware verwijdering: Hoe wordt de geïnstalleerde ransomware verwijderd? 
  4. Ontzegging van toegang: Hoe wordt voorkomen dat aanvallers gemakkelijk opnieuw toegang krijgen? 

Herstel na een aanval:

  1. Dataherstel: Het herstellen van gegevens na een ransomware-aanval. 
  2. Parallelle incidentrespons: Tijdens het herstelproces moeten ook de stappen van het incidentresponsplan worden doorlopen om ervoor te zorgen dat er geen resterende malware of achterdeuren zijn. 

Aanpassing aan de organisatie:

  1. Het plan moet specifiek worden afgestemd op de organisatie. Niet alles is van toepassing op elke situatie, dus voeg specifieke kwesties toe die relevant zijn voor de organisatie. 

In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren en toenemen, is een Incident Response Plan niet langer een luxe, maar een absolute noodzaak voor elke organisatie. Het biedt niet alleen een routekaart voor het omgaan met noodsituaties, maar kan ook het verschil maken tussen een snel herstel en langdurige schade aan het bedrijf. Het is tijd voor organisaties om proactief te zijn en zich voor te bereiden op het onvermijdelijke door een robuust Incident Response Plan te implementeren. 

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) biedt een Ransomware Incident response plan dat als inspiratie kan dienen. Het document bevat zowel algemene als specifieke aspecten en kan worden aangepast aan de behoeften van een organisatie. Snel handelen en een geplande aanpak zijn cruciaal bij een ransomware-aanval, en dit plan kan daarbij helpen. 

Als je hulp nodig heeft met het opstellen van een Incidentresponseplan dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen. 

Andere kennisartikelen

Een goede risicoanalyse

Een goede risicoanalyse staat centraal bij Cybersecurity Een goede risicoanalyse staat centraal bij Cybersecurity, Informatiebeveiliging en Business Continuity. In de wereld van beveiliging en continuïteit is een grondige risicoanalyse van essentieel belang. Vooral als je wil investeren in de risico’s die voor jouw organisatie van belang zijn en niet zomaar een lijstje met maatregelen wil afvinken.   Laten we eens dieper ingaan op waarom een goede risicoanalyse cruciaal is en hoe

Lees meer »

Samen sterker met Fortezza

Samen sterker met Fortezza: De NIS2 richtlijn NIS2 is de opvolger van de Europese NIS1-richtlijn uit 2016. Alle EU-lidstaten moeten deze richtlijn vóór oktober 2024 in hun nationale wetgeving opnemen. Het belangrijkste doel is om entiteiten die in de EU zijn gevestigd, veerkrachtiger te maken tegen cyberaanvallen.  Van NIS naar NIS2 De NIS2-richtlijn bouwt voort op de Europese NIS1-richtlijn en breidt het toepassingsgebied uit naar meer sectoren. Deze richtlijn is

Lees meer »

Het belang van beleidskaders in het gebruik van online tools

Het belang van beleidskaders in het gebruik van online tools In een dynamische bedrijfsomgeving heeft iedereen zijn eigen unieke benadering van online samenwerking. De manieren waarop we met versies van documenten omgaan, bestanden delen en mappen structuren, variëren van persoon tot persoon. In deze wereld van diversiteit zijn beleidskaders voor het gebruik van online tools niet alleen nuttig, maar absoluut noodzakelijk. Ze spelen een belangrijke rol bij het identificeren en

Lees meer »

Onze cybersecuritydiensten

Je ziet het: we leveren uiteenlopende diensten om jouw digitale beveiliging op orde te krijgen en te houden. Je kunt ons benaderen voor:

CISO as a Service: In het huidige, snel veranderende IT-landschap is het essentieel om de juiste strategische beslissingen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze CISO as a Service biedt jou een ervaren Chief Information Security Officer die jouw organisatie helpt met het ontwikkelen, implementeren en handhaven van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie. Deze service is gericht op het beschermen van jouw gevoelige data, het beheren van risico’s en het waarborgen van compliance, zodat jouw organisatie zowel veilig als in lijn met de laatste regelgeving opereert.

Managed Vulnerability Scanning Service: In een wereld waar digitale dreigingen continu evolueren, is het van cruciaal belang om proactief kwetsbaarheden in jouw netwerken, systemen en applicaties op te sporen. Onze Managed Vulnerability Scanning Service biedt jou een uitgebreide en gestructureerde aanpak voor het identificeren en mitigeren van cybersecurity-risico’s. Deze service is ontworpen om moderne organisaties te ondersteunen in het naleven van wet- en regelgeving en biedt best practices op het gebied van cybersecurity. Door regelmatig en systematisch te scannen, helpen we jou de veiligheid van jouw IT-omgeving te waarborgen en te anticiperen op mogelijke beveiligingsuitdagingen.

Vertrouw op onze expertise om jouw digitale beveiliging niet alleen op orde te krijgen, maar ook te houden in een voortdurend veranderende digitale wereld.

Aan de slag met cybersecurity

Je kunt bouwen op ons onafhankelijke advies en onze consultancydiensten en met een gerust hart (een deel van) jouw digitale beveiliging aan ons overlaten. Heb je vragen over wat onze securityspecialisten voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op.