Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Privacyverklaring

Versie 1.4 | Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-7-2021. 

Algemeen

Gebruikers van onze diensten en bezoekers van onze websites kunnen er van uit gaan dat wij op een verantwoorde wijze omgaan met hun privacygegevens. Wij zijn er van bewust dat u vertrojouwen stelt in ons. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. 

Het privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Fortezza, waaronder: 
Fortezza IT 
Fortezza Data 
Fortezza Cybersecurity 
Fortezza Software 
Fortezza Consulting 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Fortezza niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere diensten, sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

Fortezza respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrojouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fortezza verwerkt jouw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan voornamelijk uit:  

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) 
 • CV (werkervaring, opleiding, Interessegebieden) 
 • Informatie uit gesprekken (sollicitaties, beoordelingen, referenties) 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Fortezza verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Om talent bij Fortezza aan te trekken. 
 • Om sollicitaties naar functies bij Fortezza te verwerken en te beheren. 
 • Voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening (o.a. om te bellen of e-mailen indien nodig, het afleveren van diensten/goederen en het afhandelen van betalingen)  
 • Verzenden van onze niejouwsbrieven, uitnodigingen en security bulletins/alerts  
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Fortezza verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fortezza bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Fortezza volgt de richtlijnen zoals deze gesteld zijn in De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden

De informatie wordt per definitie niet met derden gedeeld zonder jouw toestemming. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden, vanuit een gerechtvaardigd belang of omdat er een wettelijke verplichting geldt. Al onze werknemers zijn verplicht om de vertrojouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerde service te leveren. We delen gegevens: 

 • Met door Fortezza aangestuurde filialen en dochterondernemingen; 
 • Met leveranciers die namens ons werken; 
  • Wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; 
  • Om onze klanten te beschermen en om levens te beschermen, 
  • Om de veiligheid van onze services te garanderen, 
  • Om de rechten of het eigendom van Fortezza te beschermen. 
Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle gebruikers van onze diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u jouw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fortezza en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

U kunt een verzoek tot inzage met betrekking tot jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@fortezza-groep.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Fortezza wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat u onzorgvuldigheid signaleert betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fortezza. Dat kan via de volgende link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Fortezza neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als specialist in informatiebeveiliging zijn wij gecertificeerd op de ISO27001-norm voor informatiebeveiliging. Hiermee hebben wij een continu proces ingericht binnen onze organisatie voor het bewaken van onze risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.  

Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy functionaris via privacy@fortezza-groep.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.