Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Waarom hackers

altijd een voorsprong hebben

In de wereld van cybersecurity is het een voortdurende strijd gaande tussen aanvallers en verdedigers. En hackers lijken daarin vaak een stap voor te hebben. Deze voorsprong is niet toevallig; het is het resultaat van de unieke dynamiek tussen aanvallers en verdedigers in de digitale wereld. Hackers starten de strijd met het voordeel van initiatief en voorbereiding, wat hen een belangrijke voorsprong geeft. Deze blog duikt in de redenen achter deze constante voorsprong van aanvallers en verkent de strategieën en tactieken die verdedigers kunnen inzetten om effectiever te zijn in deze oneindige strijd tegen cyberdreigingen.

De luxepositie van de aanvaller

Aanvallers in de digitale wereld hebben een inherente voorsprong: het initiatief. Ze opereren vaak ongezien en bereiden hun aanvallen voor buiten het zicht van hun doelwitten. Dit element van verrassing en voorbereiding geeft aanvallers een aanzienlijk voordeel. Zij kunnen proactief handelen en hun eigen strategieën voortdurend verfijnen. In tegenstelling tot verdedigers, die hoofdzakelijk reactief opereren. Al kunnen verdedigers met de komst van purple teaming hun eigen verdediging aanvallen om te zien of ze bestand zouden zijn tegen een gerichte aanval. Purple teaming is echter niet voor ieder bedrijf financieel haalbaar.

De uitdaging voor verdedigers

Verdedigers van digitale infrastructuren staan voor een immense uitdaging. In tegenstelling tot aanvallers, die het voordeel hebben van onzichtbare voorbereiding, moeten verdedigers 24/7 waakzaam zijn over hun volledige netwerk. Terwijl aanvallers slechts één keer hoeven te slagen op het juiste moment en op de juiste plaats. Deze ongelijkheid in de uitdagingen legt een enorme druk op de verdedigers. Ze kunnen alleen leren van incidenten die reeds hebben plaatsgevonden, niet van toekomstige aanvallen die nog uitgevoerd moeten worden. Dit betekent dat ze constant moeten anticiperen op onbekende dreigingen, elk potentieel lek moeten dichten en onophoudelijk alert moeten blijven op nieuwe vormen van cyberdreigingen.

Meerlaagse verdedigingsstrategieën

De oplossing lijkt te liggen in het opzetten van meerlaagse verdedigingslinies. Net zoals in klassieke oorlogsvoering, waar strategieën en tactieken worden gebruikt om voorbereid te zijn op een aanval op verschillende fronten, is het zinvol voor verdedigers om in de digitale wereld verschillende lagen van beveiliging te implementeren. Deze beveiliging wordt dan gebaseerd op een risicoprofiel en risico-analyse. Dit omvat niet alleen fysieke en netwerkbeveiliging, maar ook bewustzijnstraining voor medewerkers en geavanceerde detectiesystemen. Een meerlaagse beveiliging is vaak wel kostbaar. Wanneer je het je als ondernemer niet kunt veroorloven, ben je waarschijnlijk voor een groot deel afhankelijk van menselijk handelen en back-up en recoveryprocessen.

Moderne inzichten in cyberveiligheid

Het hedendaagse digitale landschap vereist een moderne aanpak, waar frameworks zoals de Unified Kill Chain een cruciale rol in spelen. De Unified Kill Chain is een heroverweging van Lockheed Martin en Mitre Attack. Het is een uitgebreid raamwerk dat de verschillende fasen van een cyberaanval in kaart brengt, van de eerste verkenning door de aanvaller tot en met de uiteindelijke uitvoering van de aanval. Door het bieden van een gedetailleerde uiteenzetting van deze stappen, stelt het verdedigers in staat om de tactieken en technieken van aanvallers beter te begrijpen en te anticiperen. De Unified Kill Chain helpt verdedigers om fijnmaziger naar aanvallen te kijken en op elk mogelijk punt detectie- en alarmeringsmechanismen te implementeren. Dit gedetailleerde inzicht in aanvalsfaseringen maakt de taak van de verdediger complexer, maar verhoogt significant de kans op het tijdig detecteren en reageren op aanvallen. Door deze frameworks te gebruiken, kunnen verdedigers effectievere strategieën ontwikkelen om tegen cyberdreigingen op te treden.

De spanning tussen verdedigen en aanvallen

Het werk van de verdediger in cybersecurity is dus ongelooflijk complex. Het vereist diepgaand inzicht in alle aspecten van de digitale omgeving en de vaardigheid om legitieme activiteiten van die van kwaadwillenden te onderscheiden.

Elk aspect van de infrastructuur, van de software en hardware tot het menselijke element, moet continu worden gemonitord en geëvalueerd. Dit vereist niet alleen geavanceerde technologie, maar ook een team van deskundigen die getraind zijn in het herkennen en reageren op de meest subtiele tekenen van een inbreuk. In tegenstelling tot de complexe rol van de verdediger, is de taak van de aanvaller om zich onopgemerkt te richten op een zwak punt in de verdediging en daar vasthoudend in te blijven. Zolang aanvallers onder de radar kunnen blijven en hun technieken kunnen aanpassen om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, blijven ze een bedreiging vormen.

Op naar een evenwichtiger speelveld in cyberveiligheid

Wat moeten we weten om effectiever te zijn in de strijd tegen cyberaanvallen? Het is duidelijk dat een evenwichtiger speelveld vereist is. Dit betekent niet alleen het implementeren van geavanceerde technologieën en strategieën, maar ook het voortdurend bijscholen van verdedigingsteams en het ontwikkelen van een cultuur van veiligheid binnen organisaties. Door te leren van zowel historische als hedendaagse inzichten in cyberveiligheid, kunnen we ons beter voorbereiden en reageren op de dreigingen van morgen. Het is een voortdurende strijd, maar met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen verdedigers zich sterker opstellen tegen de steeds evoluerende bedreigingen in het digitale tijdperk.

Onze cybersecuritydiensten

Je ziet het: we leveren uiteenlopende diensten om jouw digitale beveiliging op orde te krijgen en te houden. Je kunt ons benaderen voor:

CISO as a Service: In het huidige, snel veranderende IT-landschap is het essentieel om de juiste strategische beslissingen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze CISO as a Service biedt jou een ervaren Chief Information Security Officer die jouw organisatie helpt met het ontwikkelen, implementeren en handhaven van een effectieve informatiebeveiligingsstrategie. Deze service is gericht op het beschermen van jouw gevoelige data, het beheren van risico’s en het waarborgen van compliance, zodat jouw organisatie zowel veilig als in lijn met de laatste regelgeving opereert.

Managed Vulnerability Scanning Service: In een wereld waar digitale dreigingen continu evolueren, is het van cruciaal belang om proactief kwetsbaarheden in jouw netwerken, systemen en applicaties op te sporen. Onze Managed Vulnerability Scanning Service biedt jou een uitgebreide en gestructureerde aanpak voor het identificeren en mitigeren van cybersecurity-risico’s. Deze service is ontworpen om moderne organisaties te ondersteunen in het naleven van wet- en regelgeving en biedt best practices op het gebied van cybersecurity. Door regelmatig en systematisch te scannen, helpen we jou de veiligheid van jouw IT-omgeving te waarborgen en te anticiperen op mogelijke beveiligingsuitdagingen.

Vertrouw op onze expertise om jouw digitale beveiliging niet alleen op orde te krijgen, maar ook te houden in een voortdurend veranderende digitale wereld.

Aan de slag met cybersecurity

Je kunt bouwen op ons onafhankelijke advies en onze consultancydiensten en met een gerust hart (een deel van) jouw digitale beveiliging aan ons overlaten. Heb je vragen over wat onze securityspecialisten voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op.