Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

CISO as a service

In de hedendaagse IT-wereld liggen er continu bedreigingen op de loer. Daaromheen vormt zich steeds complexere wet- en regelgeving. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo en nieuwe risico’s liggen constant op de loer.  Gelukkig hebben we een CISO om al deze veranderingen in de gaten te houden.

Een CISO, kort voor Chief Information Security Officer, is een senior executive binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor de algehele informatiebeveiliging en cybersecurity-strategie. De rol van een CISO is het beschermen van gevoelige gegevens, het beheren van risico’s en het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie en systemen.

Support & Cybersecurity Remediation

Uitdagingen waar veel organisaties mee worstelen:

 1. Beperkte deskundigheid in huis: Zonder een gespecialiseerde CISO kunnen organisaties een gebrek aan expertise ervaren om complexe beveiligingsproblemen effectief aan te pakken.
 2. Niet-naleven van regelgeving: Het risico van niet voldoen aan nationale en Europese beveiligingsstandaarden en regelgeving, zoals de AVG, kan financiële boetes tot gevolg hebben.
 3. Reputatierisico: Het falen van adequaat cybersecurity-beheer kan leiden tot ernstige reputatieschade en verlies van klantvertrouwen.
 4. Hoge operationele kosten: Zonder een CISO kunnen ad-hoc beveiligingsinitiatieven inefficiënt zijn en onnodige kosten met zich meebrengen.
 5. Gebrek aan strategische beveiligingsvisie: Een organisatie zonder CISO mist vaak een coherent en geïntegreerd beveiligingsbeleid, wat het moeilijker maakt om proactief te handelen.
Stakeholders IAM

Ambities waar veel organisaties aan werken:

 1. Kostenbesparing: Een CISO-as-a-Service is vaak kosteneffectiever dan het fulltime in dienst nemen van een gespecialiseerde CISO.
 2. Flexibiliteit en schaalbaarheid: Deze service kan eenvoudig worden geschaald om aan de veranderende behoeften en omvang van de organisatie te voldoen.
 3. Toegang tot expertise: Organisaties krijgen toegang tot hoogwaardige beveiligingsexpertise en -vaardigheden die continu up-to-date zijn.
 4. Bevordering van naleving en governance: CISO-as-a-service helpt bij het effectief beheren van beveiligingsnormen en naleving van regelgeving, waardoor juridische risico’s worden geminimaliseerd.
 5. Strategische beveiligingsrichting: Met een externe CISO-service kan een organisatie een duidelijke en samenhangende beveiligingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren, afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

CISO en programmamanagement

Bent u op zoek naar strategische input voor jouw securitybeleid? Wij bieden een Chief Information Security Officer as a Service. Deze (CISSP/CISM) gecertificeerde expert pakt binnen jouw organisatie de lead als het gaat om risk based beleid, het samenstellen van de roadmap, en het (bij)sturen van de securitystrategie. Hij of zij adviseert op C-level niveau en helpt de juiste strategische keuzes te maken. Heeft u vraagstukken op het gebied van de AVG? Maak dan gebruik van onze Privacy Officer as a Service.  

Op zoek naar iemand die operationeel meewerkt op cybersecuritygebied? Maak dan gebruik van onze programmamanager of securitymanager. Hij of zij houdt zich bezig met de aansturing, uitvoering en begeleiding van de implementatie van digitale beveiligings oplossingen en het runnen van een Cyber weerbaarheid programma. Zowel de CISO as a Service, de Privacy Officer as a Service en de programmanager/securitymangear zijn goede oplossingen wanneer u wél deze expertise nodig heeft, maar niet de juiste mensen kunt vinden of geen fulltime functie kunt creëren.

Wat doet een CISO?

De taken en verantwoordelijkheden van een CISO variëren en zijn afhankelijk van de organisatie. Maar in het algemeen omvatten ze de volgende aspecten:

 • Beleidsontwikkeling: Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie, inclusief richtlijnen en procedures.
 • Risicobeheer: Identificeren, beoordelen en beheren van cybersecurity-risico’s, en het ontwikkelen van strategieën om deze risico’s te minimaliseren.
 • Incident Response: Voorbereiden van en reageren op beveiligingsincidenten, zoals datalekken of cyberaanvallen, om de impact te minimaliseren en de hersteltijd te verkorten.
 • Beveiligingsbewustzijn: Het bevorderen van beveiligingsbewustzijn en -training binnen de organisatie om medewerkers op de hoogte te houden van best practices en bedreigingen.
 • Technologische Implementatie: Het evalueren en selecteren van beveiligingstechnologieën en -hulpmiddelen, en ervoor zorgen dat ze effectief worden geïmplementeerd en onderhouden.
 • Compliance en regelgeving: Zorgen dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.
 • Samenwerking: Minimaliseren van risico’s in samenwerkingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Vooral wanneer we te maken hebben met gevoelige data, zoals financiën en juridische zaken. Rapportage aan het management en de raad van bestuur: Informatie verstrekken aan het hoogste management en de raad van bestuur over de staat van de informatiebeveiliging en eventuele incidenten.

De rol van een CISO is van groot strategisch belang en is essentieel geworden in een tijd waarin organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van digitale informatie en systemen. Een effectieve CISO kan helpen bij het beschermen van een organisatie tegen de voortdurende dreiging van cyberaanvallen en gegevensinbreuken.

Uitdagingen en risico’s in detail

De digitale wereld wordt steeds complexer, en dat zien we terug in onze eigen digitale infrastructuur binnen de organisatie. Bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen en risico’s op het gebied van cybersecurity. Deze uitdagingen gaan verder dan alleen technische problemen; ze omvatten organisatorische, regelgevende en menselijke factoren die de beveiligingshouding van een onderneming kunnen ondermijnen.

Dreigingen uit de omgeving

Het dreigingslandschap evolueert voortdurend, dus het is belangrijk om up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen in cybersecurity. Enkele veelvoorkomende dreigingen en trends zijn:

 • Ransomware-aanvallen: Ransomware blijft een grote zorg voor bedrijven. Cybercriminelen versleutelen gegevens en eisen losgeld voor de
 • Phishing-aanvallen: Phishing is nog steeds wijdverbreid. Aanvallers sturen valse e-mails of berichten in een poging om inloggegevens en persoonlijke informatie te stelen.
 • Supply chain-aanvallen: Aanvallers richten zich steeds vaker op zwakke punten in de toeleveringsketen van bedrijven om toegang te krijgen tot waardevolle gegevens.
 • Zero-Day-kwetsbaarheden: Aanvallers zoeken voortdurend naar nieuwe, onbekende kwetsbaarheden om systemen binnen te dringen voordat beveiligingspatches beschikbaar zijn.
 • Aanvallen op cloud infrastructuren: Bedrijven verplaatsen steeds meer gegevens naar de cloud, waardoor aanvallers zich richten op cloudinfrastructuur en -diensten.
 • Insider threats: Bedreigingen van binnenuit, zoals onopzettelijke gegevenslekken door medewerkers of kwaadwillige insiders, blijven een zorg.
 • Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) in aanvallen: Aanvallers gebruiken steeds vaker AI en ML om hun aanvallen te verbeteren en te automatiseren.
 • Regelgeving en naleving: Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Organisatorische uitdagingen

 • Strategische afstemming: Het uitlijnen van cybersecurity-initiatieven met de algehele bedrijfsstrategie kan complex zijn, vooral in grote organisaties met verschillende business units.
 • Budgettaire beperkingen: Cybersecurity vereist aanzienlijke financiële investeringen, en het kan een uitdaging zijn om voldoende budget toegewezen te krijgen voor zowel hardware- als software-oplossingen.
 • Skillset en personeel: Er is een voortdurende behoefte aan gekwalificeerde cybersecurity-professionals. Het werven en behouden van getalenteerd personeel kan problematisch zijn.
 • Interdepartementale communicatie: Efficiënte communicatie tussen IT-, beveiligings-, en operationele afdelingen is cruciaal maar vaak inadequaat, wat leidt tot informatiesilo’s en inefficiënte responsmechanismen.
 • Verandermanagement: Het implementeren van nieuwe beveiligingstechnologieën of -processen vereist vaak een cultuurverandering binnen de organisatie, wat een moeizame taak kan zijn.
 • Balans tussen gebruiksgemak en veiligheid: Het vinden van de juiste balans tussen een gebruiksvriendelijk systeem en een systeem dat veilig is, kan een uitdaging zijn. Te veel beveiliging kan het gebruiksgemak verminderen, terwijl te veel gemak de beveiliging kan ondermijnen.
 • Continuïteitsplanning en Disaster Recovery: Het voorbereiden van een organisatie op mogelijke calamiteiten en het herstellen van de bedrijfsvoering na een beveiligingsincident vergt zorgvuldige planning en middelen.
 • Vendor Management: Het managen van relaties met externe leveranciers van beveiligingsproducten en -diensten kan een complexe taak zijn, vooral wanneer het aankomt op contractonderhandelingen en het managen van SLA’s (Service Level Agreements).

Aanvullende uitdagingen en risico's

 • Human Factor: Medewerkers zijn vaak de zwakste schakel. Bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers zijn daarom heel belangrijk, maar opzichzelfstaand onvoldoende.  
 • BYOD-beleid: Het gebruik van persoonlijke apparaten voor werkdoeleinden kan het risico op datalekken vergroten.
 • Hybride werkomgevingen: De overgang naar gedeeltelijk op afstand werken heeft nieuwe veiligheidsuitdagingen gecreëerd, zoals de beveiliging van eindpunten buiten het bedrijfsnetwerk.
 • Gegevensbeheer: De exponentiële groei van data vereist robuuste beveiligingsprotocollen voor gegevensopslag en -verwerking.

Het is duidelijk dat organisaties geconfronteerd worden met een breed scala aan technische en organisatorische uitdagingen. Om deze effectief aan te pakken, is een uitgebalanceerde, multifunctionele aanpak vereist die technologische oplossingen combineert met strategische, personele en organisatorische initiatieven. Hierbij speelt de rol van een Chief Information Security Officer een cruciale factor; deze professional is de brug tussen de verschillende facetten in de organisatie en zorgen voor een holistische cybersecurity-aanpak.

Hoe wij helpen (onze aanpak)

Onboarding en risico-assessment

Kennismakingsgesprek: Identificatie van de behoeften, doelen en prioriteiten van de organisatie. Risico-assessment: Een grondige analyse van de huidige cyberbeveiligingsarchitectuur en -protocollen, evenals het dreigingslandschap dat specifiek is voor de sector van de organisatie.

Strategieontwikkeling

Cyberbeveiligingsstrategie: Ontwikkeling van een op maat gemaakte strategie die past bij de unieke vereisten en risicoprofiel van de organisatie. Regelgevingsanalyse: Controleren en zorgen voor naleving van wettelijke en industriële cyberbeveiligingsnormen.

Implementatie

Technologische Uitrol: Implementeren van de noodzakelijke beveiligingstechnologieën zoals firewalls, intrusion detection systems en encryptieoplossingen. Training en Bewustwording: Ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor medewerkers die de bewustwording van cybersecurity-risico’s vergroten.

Monitoring en bijsturing

Monitoring: Voortdurend toezicht op netwerkverkeer en systeemlogboeken om verdachte activiteiten snel te identificeren. Aanpassingen: Regelmatig bijwerken van beveiligingsprotocollen en -systemen om te reageren op nieuwe bedreigingen.

Rapportage en evaluatie

Rapporten: Organisaties voorzien van een uitgebreid overzicht van de beveiligingsstatus, inclusief gedetecteerde bedreigingen en genomen acties. Jaarlijkse Beoordeling: Grondige evaluatie van de geïmplementeerde strategieën. Indien nodig worden aanpassingen gemaakt.

Nazorg en herbeoordeling

Incidentrespons: Gedetailleerde plannen en trainingen voor het reageren op een beveiligingsincident. Herbeoordeling: Periodieke herbeoordeling van de cyberbeveiligingsstrategie om deze aan te passen aan nieuwe of veranderende risico’s.

Voordelen en waarom kiezen voor Fortezza Cybersecurity

In het huidige digitale landschap is het beschermen van bedrijfsinformatie en klantgegevens een kritische noodzaak. Het aanstellen van een CISO-as-a-Service biedt flexibiliteit en specialistische vaardigheden die nodig zijn om je organisatie te beschermen. Er zijn veel verschillende redenen om deze dienst te overwegen:

Algemene voordelen van CISO-as-a-Service (CISO):

 1. Risico en gevoeligheid van gegevens: Een CISO kan zorgen voor de beveiliging van gevoelige klantgegevens, financiële informatie of andere waardevolle gegevens.
 2. Budget en middelen: Flexibele kostenstructuren maken het mogelijk om hoogwaardige beveiliging te verkrijgen zonder een fulltime CISO aan te moeten stellen.
 3. Wettelijke vereisten en regelgeving: Met een CISO voldoe je aan specifieke wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging, zoals de AVG.
 4. Risicobereidheid en bedrijfsdoelen: Een CISO kan bijdragen aan een veilige groei en uitbreiding van het bedrijf.
 5. Outsourcing van beveiliging: Een externe CISO biedt een kosteneffectieve optie om hoogwaardige beveiligingsexpertise te verkrijgen.

Waarom kiezen voor Fortezza Cybersecurity?

Als jouw toegewijde partner in cybersecurity, is Fortezza Cybersecurity meer dan alleen een dienstverlener; wij zijn je strategische bondgenoot. Met jouw kennis van je bedrijf en onze expertise op het gebied van IT en cybersecurity, maar ook van business intelligence, adoptie & training en softwareontwikkeling, kunnen we samen een ijzersterke cybersecurity strategie neerzetten.  

Wij staan dus voor:

 1. Klantgerichte Benadering: Iedere organisatie is uniek. Wij begrijpen waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Daarom ontwikkelen we ook een cybersecuritystrategie die aansluit bij jouw specifieke behoeften en doelen. Bij Fortezza hechten we veel waarde aan duurzame strategische samenwerking.
 2. Technologie: We gebruiken enkel technologie van de hoogste kwaliteit in ons cybersecurityaanbod.
 3. Deskundig team van experts: Ons team bestaat uit hooggekwalificeerde professionals met uitgebreide ervaring in de cyberbeveiligingsindustrie.
 4. Pragmatische aanpak: Wij zorgen voor een naadloze integratie van beveiligingsmaatregelen die passen binnen je bedrijfsvoering.
 5. Gerichte expertise: Onze experts zijn bekwaam in zowel technische als zakelijke aspecten van cybersecurity, waardoor we in staat zijn om oplossingen op maat te bieden.

Wil je vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw organisatie verkennen?

Wij gaan graag met je in gesprek! Je hoeft alleen je gegevens achter te laten en een van onze consultant zal contact met je opnemen. Je kunt ook direct mailen naar sales@fortezza-groep.nl

Aan de slag met een ervaren CISO?

Je kunt bouwen op ons onafhankelijke advies en onze consultancydiensten en met een gerust hart (een deel van) jouw digitale beveiliging aan ons overlaten. Heb je vragen over wat onze securityspecialisten voor je kunnen betekenen? Neem gerust contact op.