Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Managed Vulnerability Scanning Service

Managed Vulnerability Scanning Service (MVSS): jouw integrale oplossing voor het vroegtijdig identificeren en mitigeren van cybersecurity-risico’s.

In het voortdurend veranderende landschap van digitale dreigingen, zijn geautomatiseerde scans van netwerken, systemen en applicaties onmisbaar voor een robuuste beveiligingsstrategie. MVSS is specifiek ontworpen om te voldoen aan de vereisten van moderne organisaties. Ze  helpen bij het naleven van wet- en regelgeving en bieden best practices op het gebied van cybersecurity.

Uitdagingen zonder MVSS

 1. Ontbrekende systematische scans: Zonder een gestructureerde MVSS-aanpak kun je over het hoofd zien welke nieuwe kwetsbaarheden zich voordoen. Dit betekent dat er meer risico is op inbreuken.
 2. Gebrekkige rapportage: Een ongestructureerd of sporadisch scanningproces leidt tot onvolledige rapporten die cruciale gegevens en aanbevelingen kunnen missen.
 3. Onvoldoende prioritering: Het ontbreken van een MVSS zorgt voor een willekeurige aanpak van risicobeheer, waardoor urgente kwetsbaarheden over het hoofd gezien kunnen worden.
 4. Gebrek aan deskundig advies: Je mist de diepgaande expertise die nodig is voor het effectief mitigeren van geïdentificeerde risico’s.
 5. Niet-naleving van regelgeving: Het risico van niet voldoen aan wettelijke en industriële normen kan zowel financiële schade als reputatieschade tot gevolg hebben.
voorkom onbevoegde toegang

Ambities van organisaties met behoefte aan MVSS

 1. Proactieve detectie: Je wilt anticiperen op mogelijke kwetsbaarheden om beveiligingsincidenten te voorkomen in plaats van te reageren nadat ze hebben plaatsgevonden.
 2. Kosten-efficiëntie: Het uitvoeren van regelmatige, gestructureerde scans via een MVSS is vaak kostenbesparend in vergelijking met ad-hoc benaderingen.
 3. Naleving en Governance: Er is een toenemende behoefte om te voldoen aan strenge beveiligingsnormen en regelgeving, iets waar MVSS nadrukkelijk in ondersteunt.
 4. Beveiligingsbewustzijn: Je wilt jouw medewerkers en partners bewust maken van het belang van cybersecurity.
 5. Strategische visie: Er is behoefte aan een coherente en alomvattende beveiligingsstrategie die is afgestemd op bedrijfsdoelstellingen en -processen.

Managed Vulnerability Scanning Services

Cybercriminelen zijn slim en bedenken steeds weer nieuwe manieren om beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om eventuele kwetsbaarheden in systemen en applicaties op te sporen. Daarom is het cruciaal om jouw ICT-omgeving continu in de gaten te houden. Zowel intern als extern. Met onze Managed Vulnerability Scanning Services wordt jouw omgeving najouwlettend gemonitord. We doen onderzoek naar de root cause van incidenten en kwetsbaarheden en adviseren u over het treffen van passende maatregelen.

 • 24/7 monitoren van ICT-infrastructuur, systemen en applicaties op kwetsbaarheden.
 • Rapporteren en oplossen van kwetsbaarheden, denk aan patches, updates of verouderde software.
 • Overzichtelijk dashboard met meldingen en verbeterpunten.

Wat doet MVSS?

MVSS is niet slechts een technische dienst maar een samenwerkingsverband. Hieronder hebben we de belangrijkste onderdelen op een rij gezet:

 • Regelmatige scans: MVSS zorgt voor routinematige en uitgebreide scans om nieuwe en bestaande kwetsbaarheden tijdig te identificeren.
 • Rapportages: Na elke scan ontvang je gedetailleerde rapporten die inzicht geven in de kwetsbaarheden en manieren om deze te mitigeren.
 • Prioritering: Wij helpen je bij het in kaart brengen van de meest kritieke kwetsbaarheden die directe actie vereisen.
 • Deskundig advies: Onze experts begeleiden je bij het oplossen van geïdentificeerde kwetsbaarheden en het versterken van jouw algehele beveiligingsarchitectuur.
 • Regelgevingsconformiteit: MVSS zorgt ervoor dat jouw organisatie blijft voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Als strategische partner investeren wij in een diepgaande partnership met jou en de organisatie om zo jouw cybersecuritydoelen te realiseren. Wij zijn niet alleen deskundigen in ons veld, maar ook betrokken bij het succes van jouw organisatie. Daarom anticiperen we proactief op uitdagingen en zetten we alles op alles om deze doeltreffend aan te pakken. Onze service gaat verder dan louter technische ondersteuning; samen zijn we een integraal onderdeel van jouw algehele cybersecuritystrategie.

Uitdagingen en Risico's

Het realiseren van een adequaat cybersecurity-beleid is een complexe aangelegenheid, waarbij organisaties een divers scala aan uitdagingen en risico’s tegenkomen. Het Managed Vulnerability Scanning Service (MVSS) is een fundamenteel instrument om bedrijven te helpen in het beheersen en verminderen van dergelijke risico’s. We leggen daarom hier uit welke risico’s en uitdagingen MVSS kan verminderen en aanpakken. Ook nemen we de beperkingen van traditionele cybersecurity-methoden onder de loep.

Beschrijving van de Bedreigingsomgeving

In de huidige cyberomgeving is het dreigingslandschap dynamisch en evolueert het voortdurend. Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met diverse vormen van cyberbedreigingen zoals ransomware, phishing-aanvallen en geavanceerde persistente bedreigingen (APTs). Deze risico’s maken het noodzakelijk voor bedrijven om proactief en adequaat te handelen.

Meest voorkomende en actuele cyberbedreigingen:

 1. Onbekende kwetsbaarheden: Constante technologische ontwikkelingen brengen ook steeds weer nieuwe cyberrisico’s met zich mee. Omdat MVSS frequent scant en met rapportages risico’s in kaart brengt, is MVSS een cruciaal onderdeel van de cybersecurity-strategie. Het biedt organisaties een raamwerk om proactief en systematisch kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken.
 2. Datalekken: Een inbreuk op vertrouwelijke gegevens kan ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken. MVSS kan preventieve maatregelen faciliteren, zoals het identificeren van kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden voor data-exfiltratie.
 3. Operationele verstoringen: MVSS biedt meer dan alleen detectie; het helpt bij het plannen van patchmanagement en andere correctieve acties, waardoor de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.
 4. Reputatieschade: In een digitaal verbonden wereld is reputatiemanagement van de organisatie ontzettend belangrijk. Proactief handelen, ondersteund door MVSS, kan het vertrouwen van klanten en stakeholders versterken.
 5. Juridische en regelgevende gevolgen: MVSS kan fungeren als een bewijsvoering van due diligence, mocht een organisatie onderworpen worden aan juridische beoordelingen of regelgevende boetes.
 6. Kosten van beveiligingsincidenten: Reageren op een incident kan een tijdsintensief en kostbaar proces zijn. MVSS helpt deze kosten te vermijden of verminderen door vroegtijdig risico’s te signaleren.
 7. Cyberaanvallen: MVSS vermindert de risico’s van diverse vormen van cyberaanvallen, van malware tot geavanceerde spear-phishing campagnes.

Hoe wij helpen (onze aanpak)

 1. Complexiteit van de IT-omgeving: In organisaties met complexe IT-infrastructuren kan het een uitdaging zijn om een effectieve MVSS-implementatie te realiseren. Daarom is het belangrijk om een partner te hebben die zowel expertise als ervaring in huis heeft. Fortezza Cybersecurity maakt een grondige analyse die dient als fundament voor een succesvolle implementatie.
 2. False positives: Het kan gebeuren dat MVSS-tools valse positieven genereren. Het efficiënt filteren van deze valse positieven scheelt een hoop tijd en geld. Wij zorgen ervoor dat je alleen relevante informatie ontvangt en zo jouw middelen optimaal kunt inzetten.
 3. Prioritering van kwetsbaarheden: Het identificeren van kwetsbaarheden is slechts de eerste stap. Want welke pak je vervolgens als eerst aan? Hierin prioriteiten aanbrengen geeft je dus focus en zorgt dat je efficiënt te werk kunt gaan. Fortezza biedt geavanceerde analytische tools die je helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over welke kwetsbaarheden als eerste aan te pakken.
 4. Regelmatige updates: Cyberdreigingen en kwetsbaarheden veranderen constant. Daarom zorgen we niet alleen voor updates maar bieden we ook doorlopende monitoring en real-time inzichten om altijd een stap voor te blijven.
 5. Implementatie van patches: Het identificeren van kwetsbaarheden is een begin, maar vervolgens moeten er actief stappen worden ondernomen om de kwetsbaarheden op te lossen.  Wij bieden praktische oplossingen die operationele verstoringen tot een minimum beperken.
 6. Nalevingsvereisten: Beveiliging is niet alleen een technische kwestie maar ook een juridische. Onze diensten zijn ontworpen om te voldoen aan de strikte nalevingsnormen die in jouw sector gelden.
 7. Beheer van scanresultaten: Na het genereren van scanrapporten is effectief beheer noodzakelijk. Wij bieden uitgebreide nazorg, inclusief het opstellen van actieplannen en regelmatige voortgangsrapportages.
 8. Schaalbaarheid: Jouw IT-infrastructuur kan groeien naarmate jouw organisatie dat doet. Onze diensten zijn schaalbaar en kunnen worden aangepast aan jouw groeiende behoeften.
 9. Gegevensprivacy: Tijdens het scannen is het beschermen van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van cruciaal belang. Bij ons zijn jouw gegevens veilig.
 10. Budgettaire overwegingen: Het implementeren en onderhouden van een MVSS kan een kostbare onderneming zijn. Wij bieden verschillende prijsstructuren om aan jouw budgettaire behoeften te voldoen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Met een gedetailleerde strategie en de juiste middelen kan je de uitdagingen die gepaard gaan met MVSS effectief aanpakken. Door te kiezen voor Fortezza Cybersecurity, verzeker je jezelf van een op maat gemaakte, uitgebreide en actiegerichte benadering die is afgestemd op jouw unieke organisatorische behoeften.

Voordelen en waarom kiezen voor Fortezza Cybersecurity

Naast dat Fortezza Cybersecurity een Managed Vulnerability Scanning Service (MVSS) aanbiedt, is er veel meer dan alleen de technologie:

Onze unieke aanpak

In een wereld waar cyberdreigingen aan de orde van de dag zijn, wil je een betrouwbare partner vinden die begrijpt met welke risico’s jij te maken hebt.  Maar wat maakt Fortezza Cybersecurity de juiste keuze voor jou? Het begint allemaal met onze persoonlijke benadering. We duiken diep in de unieke uitdagingen van jouw organisatie en zorgen voor oplossingen op maat die niet alleen veilig zijn, maar ook de bedrijfswaarde optimaliseren.

Een deskundig team

Je bent zo sterk als je zwakste schakel, toch? Ons team van cybersecurity-experts heeft een brede en diepe kennis van zowel de technische als de zakelijke aspecten van cybersecurity. We zorgen voor een naadloze integratie van beveiligingsmaatregelen die perfect passen binnen jouw bedrijfsvoering.

Hoe creëren We bedrijfswaarde (ROI) met onze oplossingen?

Bij Fortezza geloven we in het bieden van meer dan alleen beveiliging. Onze MVSS verbetert namelijk ook de operationele efficiëntie en helpt je te voldoen aan wet- en regelgeving, met name in kwetsbare sectoren zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de overheid. Dit leidt tot kostenbesparingen en beschermt tegelijkertijd jouw reputatie in de markt.

Een compleet dienstenaanbod

Wat ons echt onderscheidt, is onze mogelijkheid om een compleet pakket aan IT-diensten aan te bieden. We zijn onder meer gespecialiseerd in IT infrastructuur, cloud-oplossingen, adoptie en business intelligence. Hiermee kunnen we extra waarde toevoegen aan jouw cybersecuritystrategie.

Aangepaste benadering

Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is en streven ernaar om een cybersecuritystrategie te implementeren die aansluit bij jouw specifieke behoeften en doelen. Onze aanpak is niet alleen deskundig en technologisch geavanceerd, maar ook persoonlijk en afgestemd op jouw organisatie.

In het kort, als je op zoek bent naar een betrouwbare cybersecuritypartner, zoek dan niet verder. Fortezza Cybersecurity is de juiste keuze voor organisaties die waarde hechten aan effectieve en persoonlijke cybersecurity-oplossingen.

Wij betekenen graag meer voor je

Cybersecurity is een groeimogelijkheid voor iedere organisatie. Kennis, kunde en de juiste technologie kunnen uitdagend zijn maar wij ontwerpen, implementeren en adviseren graag. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te verkennen binnen onze dienstverlening. 

Aan de slag met MVSS

Wil je de kwetsbaarheden van jouw organisatie in kaart brengen? Of wil je een doorlopende oplossing om te voldoen aan wet- en regelgeving en bescherming tegen de dreigingsomgeving die continu in beweging is?